บัญชีชำระเงิน

1.บัญชีสำหรับ

ชำระเงินค่าตัวอย่างสินค้าหรือสินค้าไม่มีVAT สอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนชำระเงินทุกครั้ง

2.บัญชีสำหรับชำระเงิน

สินค้าสั่งผลิตOEM และสินค้าที่มีVAT สอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนชำระเงินทุกครั้ง

Share