สั่งผลิต:หลอดเจล ครีม โลชั่น ขนาด 30ml-100ml

Order สั่งผลิตบรรจุภัณฑ์

รับสั่งผลิตบรรจุภัณฑ์ หลอดบรรจุภัณฑ์ ครีม โลชั่น เจลแอลกออล์ ขนาด30มล. 50มล.และ100มล. และพิมพ์ลงหลอดได้

หลอด30มล. กว้าง30มม.xยาว80มม. รูปาก 8มม.
 • หนา3ชั้น ซีลปลายหลอด
 • ฝาเป็นแบบFlip กว้าง30มม. รูที่ฝา5มม.
 • สีหลอดที่มี ขาว / ใส / ใสขุ่น
 • พิมพ์สี เพิ่มเงินสีละ0.3บาทต่อชิ้น เช่นพิมพ์1สี +0.3฿/ชิ้น พิมพ์3สี +0.9฿/ชิ้น
 • ระยะเวลาผลิต 45-60วัน
 • ราคาเบื้องต้นยังไม่รวม VAT7%
จำนวน (แบบ30มล.) ราคาต่อชิ้น ราคารวม
5000 ชิ้น 6.0บาท 30000บาท
10000 ชิ้น 5.5บาท 55000บาท
30000 ชิ้น 5.2บาท 156000บาท
50000 ชิ้น 4.9บาท 245000บาท
100000 ชิ้น 4.4บาท 440000บาท
หลอด50มล. ขนาด 35มม.x95มม. รูปาก8มม.
 • หนา3ชั้น ซีลปลายหลอด
 • ฝาเป็นแบบFlip กว้าง35มม. รูที่ฝา5มม.
 • สีหลอดที่มี ขาว / ใส / ใสขุ่น
 • พิมพ์สี เพิ่มเงินสีละ0.3บาทต่อชิ้น เช่นพิมพ์1สี +0.3฿/ชิ้น พิมพ์3สี +0.9฿/ชิ้น
 • ระยะเวลาผลิต 45-60วัน
 • ราคาเบื้องต้นยังไม่รวม VAT7%
จำนวน (แบบ50มล.) ราคาต่อชิ้น ราคารวม
5000 ชิ้น 6.5บาท 32500บาท
10000 ชิ้น 6.0บาท 60000บาท
30000 ชิ้น 5.6บาท 168000บาท
50000 ชิ้น 5.4บาท 270000บาท
100000 ชิ้น 4.8บาท 480000บาท
หลอด100มล. ขนาด 38มม.x145มม. รูปาก8มม.
 • หนา3ชั้น ซีลปลายหลอด
 • ฝาเป็นแบบFlip กว้าง35มม. รูที่ฝา5มม.
 • สีหลอดที่มี ขาว / ใส / ใสขุ่น
 • พิมพ์สี เพิ่มเงินสีละ0.3บาทต่อชิ้น เช่นพิมพ์1สี +0.3฿/ชิ้น พิมพ์3สี +0.9฿/ชิ้น
 • ระยะเวลาผลิต 45-60วัน
 • ราคาเบื้องต้นยังไม่รวม VAT7%
จำนวน (แบบ100มล.) ราคาต่อชิ้น ราคารวม
5000 ชิ้น 7.0บาท 35000บาท
10000 ชิ้น 6.5บาท 65000บาท
30000 ชิ้น 6.1บาท 183000บาท
50000 ชิ้น 5.8บาท 290000บาท
100000 ชิ้น 5.3บาท 530000บาท

 

Share