กระปุก-ตลับครีม

2.กระปุกครีม-ตลับ

เหมาะกับเนื้อ ครีม เหมาะกับสินค้าที่มีราคาทุกช่วง

 
บรรจุภัณฑ์กระปุก1 บรรจุภัณฑ์กระปุก2
กระปุกครีม1 กระปุกครีม2
บรรจุภัณฑ์กระปุก3 บรรจุภัณฑ์กระปุก4
กระปุกครีม3 กระปุกครีม4
บรรจุภัณฑ์กระปุก5 บรรจุภัณฑ์กระปุก6
กระปุกครีม5 กระปุกครีม6
บรรจุภัณฑ์กระปุก7  
กระปุกครีม7  
   

Share