Pk3 หลอดครีม-โฟม

3.หลอดครีม-โฟม

เหมาะกับเนื้อครีม โฟม เจล (ไม่เหมาะกับเนื้อเซรั่มหรือเนื้อเหลวมากๆ) เหมาะกับสินค้าทุกช่วงราคา

 
บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์ หลอดครีม1 บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์ หลอดครีม2
หลอดครีม1 หลอดครีม2
บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์ หลอดครีม3  
หลอดครีม3  
   
   
   
   
   

Share