รับบรรจุ,ติดฉลาก,แพ็คสินค้า

รับแบ่งบรรจุ,ติดฉลาก,หุ้มฟิล์มหด,แพ็คกล่อง,ซีลหลอดและซองฟรอยด์

ให้บริการเฉพาะลูกค้าที่สั่งผลิตสินค้ากับเราเท่านั้นครับ
ค่าบริการบรรจุ ขั้นต่ำ100ชิ้น บริการเฉพาะลูกค้าที่สั่งผลิตกับเรา
 • บรรจุขวด/กระปุก/ตลับ/ถุง
 • ติดฉลาก 1-2ด้าน
 • ยิงLOT/MFG วันที่ผลิต (ส่วนใหญ่พิมพ์ลงในฉลาก)
 • หุ้มฟิล์มหดและซีลขวดขนาดไม่เกิน 300มล.
5-6บาท / ชิ้น (ถ้าขนาดเกิน500มล.บวก1บาท/ชิ้น)
บรรจุใส่กล่อง ราคาขึ้นอยู่กับความยากในกับพับกล่อง 1-3บาท / กล่อง
ใส่ใบคู่มือใส่กล่องหรือติดกับสินค้า 0.2-1บาท / ชิ้น
ค่าบรรจุสบู่ ติดฉลากและหุ่มห่อฟิล์ม 0.2-1บาท / ก้อน
การบรรจุสินค้ารูปแบบพิเศษอื่นๆ อาจมีบริการเพิ่มตามความเหมาะสม 1-5บาท / ชิ้น

ค่าบริการบรรจุ หมายเหตุ
 • 1-3999ชิ้น = 3บาท/ชิ้น
 • 4000-5000ชิ้น = 2.5บาท/ชิ้น
 • ุ6000-8000ชิ้น = 2.2บาท/ชิ้น
 • 9000-10000ชิ้น = 2บาท/ชิ้น
 • 11000-20000ชิ้น = 1.5บาท/ชิ้น
 • 21000-50000ชิ้น = 1.20บาท/ชิ้น
 • 51000-100000ชิ้น = 1บาท/ชิ้น
 • 110000 ขึ้นไป = 0.8บาท/ชิ้น
 
ค่าติดฉลาก1ด้าน  
 • 1-3999ชิ้น = 2บาท/ชิ้น
 • 4000-5000ชิ้น = 1.8บาท/ชิ้น
 • 6000-8000ชิ้น = 1.6บาท/ชิ้น
 • 9000-10000ชิ้น = 1.4บาท/ชิ้น
 • 11000-20000ชิ้น = 1.2บาท/ชิ้น
 • 21000-50000ชิ้น = 1บาท/ชิ้น
 • 51000-100000ชิ้น = 0.8บาท/ชิ้น
 • 110000 ขึ้นไป = 0.7บาท/ชิ้น
ราคานี้ติดฉลาก 1ด้าน 1จุด

ถ้าติดมากกว่า1ด้านบวกเพิ่มตามตกลง

ค่าหุ้มฟิล์มหด  
 • 1-3999ชิ้น = 2บาท/ชิ้น
 • 4000-5000ชิ้น = 1.8บาท/ชิ้น
 • 6000-8000ชิ้น = 1.6บาท/ชิ้น
 • 9000-10000ชิ้น = 1.4บาท/ชิ้น
 • 11000-20000ชิ้น = 1.2บาท/ชิ้น
 • 21000-50000ชิ้น = 1บาท/ชิ้น
 • 51000-100000ชิ้น = 0.8บาท/ชิ้น
 • 110000 ขึ้นไป = 0.7บาท/ชิ้น
ราคานี้เฉพาะ ขนาดไม่เกิน300 มล

ขนาดเกิน300-500มล. บวกเพิ่ม0.25บาท/ชิ้น

ค่าบรรจุ+ติดฉลาก+หุ้มฟิล์มหด  
 • 1-3999ชิ้น = 5บาท/ชิ้น
 • 4000-5000ชิ้น = 4บาท/ชิ้น
 • ุ6000-8000ชิ้น = 3.5บาท/ชิ้น
 • 9000-10000ชิ้น = 3บาท/ชิ้น
 • 11000-20000ชิ้น = 2.8บาท/ชิ้น
 • 21000-50000ชิ้น = 2.5บาท/ชิ้น
 • 51000-100000ชิ้น = 2บาท/ชิ้น
 • 110000 ขึ้นไป = 1.8บาท/ชิ้น
รวม3บริการ
ค่าพับ-ใส่กล่อง  
 • 1-3999ชิ้น = 2บาท/ชิ้น
 • 4000-5000ชิ้น = 1.8บาท/ชิ้น
 • 6000-8000ชิ้น = 1.6บาท/ชิ้น
 • 9000-10000ชิ้น = 1.4บาท/ชิ้น
 • 11000-20000ชิ้น = 1.2บาท/ชิ้น
 • 21000-50000ชิ้น = 1บาท/ชิ้น
 • 51000-100000ชิ้น = 0.8บาท/ชิ้น
 • 110000 ขึ้นไป = 0.7บาท/ชิ้น
 
ค่าซีนซองฟรอด์ยMask sheet  
 • 1-3999ชิ้น = 2บาท/ชิ้น
 • 4000-5000ชิ้น = 1.8บาท/ชิ้น
 • 6000-8000ชิ้น = 1.6บาท/ชิ้น
 • 9000-10000ชิ้น = 1.4บาท/ชิ้น
 • 11000-20000ชิ้น = 1.2บาท/ชิ้น
 • 21000-50000ชิ้น = 1บาท/ชิ้น
 • 51000-100000ชิ้น = 0.8บาท/ชิ้น
 • 110000 ขึ้นไป = 0.7บาท/ชิ้น
 
Share