บริการทั้งหมดในการผลิตเครื่องสำอาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการต่างๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

ค่าใช้จ่ายการทำสินค้า โปรโมชั่น ค่าพัฒนาสูตร&แกะสูตร
การทำใบเสนอราคา ค่าบริการต่างๆ 5ขั้นในการสร้างแบรนด์

รับแบ่งบรรจุ,ติดฉลาก,หุ้มฟิล์มหด,แพ็คกล่อง,ซีลหลอดและซองฟรอยด์

ให้บริการเฉพาะลูกค้าที่สั่งผลิตสินค้ากับเราเท่านั้นครับ
ค่าบริการบรรจุ ขั้นต่ำ100ชิ้น บริการเฉพาะลูกค้าที่สั่งผลิตกับเรา
 • บรรจุขวด/กระปุก/ตลับ/ถุง
 • ติดฉลาก 1-2ด้าน
 • ยิงLOT/MFG วันที่ผลิต (ส่วนใหญ่พิมพ์ลงในฉลาก)
 • หุ้มฟิล์มหดและซีลขวดขนาดไม่เกิน 300มล.
5-6บาท / ชิ้น (ถ้าขนาดเกิน500มล.บวก1บาท/ชิ้น)
บรรจุใส่กล่อง ราคาขึ้นอยู่กับความยากในกับพับกล่อง 1-3บาท / กล่อง
ใส่ใบคู่มือใส่กล่องหรือติดกับสินค้า 0.2-1บาท / ชิ้น
ค่าบรรจุสบู่ ติดฉลากและหุ่มห่อฟิล์ม 0.2-1บาท / ก้อน
การบรรจุสินค้ารูปแบบพิเศษอื่นๆ อาจมีบริการเพิ่มตามความเหมาะสม 1-5บาท / ชิ้น

ค่าบริการบรรจุ หมายเหตุ
 • 1-3999ชิ้น = 3บาท/ชิ้น
 • 4000-5000ชิ้น = 2.5บาท/ชิ้น
 • ุ6000-8000ชิ้น = 2.2บาท/ชิ้น
 • 9000-10000ชิ้น = 2บาท/ชิ้น
 • 11000-20000ชิ้น = 1.5บาท/ชิ้น
 • 21000-50000ชิ้น = 1.20บาท/ชิ้น
 • 51000-100000ชิ้น = 1บาท/ชิ้น
 • 110000 ขึ้นไป = 0.8บาท/ชิ้น
ค่าติดฉลาก1ด้าน
 • 1-3999ชิ้น = 2บาท/ชิ้น
 • 4000-5000ชิ้น = 1.8บาท/ชิ้น
 • 6000-8000ชิ้น = 1.6บาท/ชิ้น
 • 9000-10000ชิ้น = 1.4บาท/ชิ้น
 • 11000-20000ชิ้น = 1.2บาท/ชิ้น
 • 21000-50000ชิ้น = 1บาท/ชิ้น
 • 51000-100000ชิ้น = 0.8บาท/ชิ้น
 • 110000 ขึ้นไป = 0.7บาท/ชิ้น
ราคานี้ติดฉลาก 1ด้าน 1จุด

ถ้าติดมากกว่า1ด้านบวกเพิ่มตามตกลง

ค่าหุ้มฟิล์มหด
 • 1-3999ชิ้น = 2บาท/ชิ้น
 • 4000-5000ชิ้น = 1.8บาท/ชิ้น
 • 6000-8000ชิ้น = 1.6บาท/ชิ้น
 • 9000-10000ชิ้น = 1.4บาท/ชิ้น
 • 11000-20000ชิ้น = 1.2บาท/ชิ้น
 • 21000-50000ชิ้น = 1บาท/ชิ้น
 • 51000-100000ชิ้น = 0.8บาท/ชิ้น
 • 110000 ขึ้นไป = 0.7บาท/ชิ้น
ราคานี้เฉพาะ ขนาดไม่เกิน300 มล

ขนาดเกิน300-500มล. บวกเพิ่ม0.25บาท/ชิ้น

ค่าบรรจุ+ติดฉลาก+หุ้มฟิล์มหด
 • 1-3999ชิ้น = 5บาท/ชิ้น
 • 4000-5000ชิ้น = 4บาท/ชิ้น
 • ุ6000-8000ชิ้น = 3.5บาท/ชิ้น
 • 9000-10000ชิ้น = 3บาท/ชิ้น
 • 11000-20000ชิ้น = 2.8บาท/ชิ้น
 • 21000-50000ชิ้น = 2.5บาท/ชิ้น
 • 51000-100000ชิ้น = 2บาท/ชิ้น
 • 110000 ขึ้นไป = 1.8บาท/ชิ้น
รวม3บริการ
ค่าพับ-ใส่กล่อง
 • 1-3999ชิ้น = 2บาท/ชิ้น
 • 4000-5000ชิ้น = 1.8บาท/ชิ้น
 • 6000-8000ชิ้น = 1.6บาท/ชิ้น
 • 9000-10000ชิ้น = 1.4บาท/ชิ้น
 • 11000-20000ชิ้น = 1.2บาท/ชิ้น
 • 21000-50000ชิ้น = 1บาท/ชิ้น
 • 51000-100000ชิ้น = 0.8บาท/ชิ้น
 • 110000 ขึ้นไป = 0.7บาท/ชิ้น
ค่าซีนซองฟรอด์ยMask sheet
 • 1-3999ชิ้น = 2บาท/ชิ้น
 • 4000-5000ชิ้น = 1.8บาท/ชิ้น
 • 6000-8000ชิ้น = 1.6บาท/ชิ้น
 • 9000-10000ชิ้น = 1.4บาท/ชิ้น
 • 11000-20000ชิ้น = 1.2บาท/ชิ้น
 • 21000-50000ชิ้น = 1บาท/ชิ้น
 • 51000-100000ชิ้น = 0.8บาท/ชิ้น
 • 110000 ขึ้นไป = 0.7บาท/ชิ้น

ค่าบริการงานเอกสาร บริการเฉพาะลูกค้าที่สั่งผลิตกับเรา
ขอรหัสผู้ว่าจ้างผลิต (ใช้เวลา1-2อาทิตย์)
บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้จด (ชุด)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้จด (ชุด)
 • แผนที่ร้านหรือบริษัทของลูกค้า

นิติบุคคล หรือรูปแบบบริษัท

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (2 ชุด)
 • สำเนา ภพ.20 (2 ชุด)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของร้าน หรือบริษัทที่ท่านตั้งอยู่ (2 ชุด)
 • แผนที่ตั้งร้านหรือบริษัทที่ท่านตั้งอยู่
 • สินค้าตัวอย่าง พร้อม ฉลาก 2 ชุด (ทางบริษัท ฯ จัดเตรียมให้)
1500บาท / รหัส (ครั้งแรก ครั้งเดียวเท่านั้น)
จดแจ้ง อย.ใหม่ (ใช้เวลา1-4อาทิตย์)

 • สำเนาทะเบียนพาณิชย์ /หนังสือรับรองบริษัท
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
1500บาท / สูตร *ควรเตรียมชื่อไว้2-3ชื่อเพื่อความรวดเร็ว*
ขอใบ รับรองการขาย ( Certificate of free sales : CFS ) (ใช้เวลา1-2อาทิตย์)

 • ขอใบCFSก็ต่อเมื่อ ผู้ขายนำสินค้าไปขายในต่างประเทศ
3000บาท

ค่าบริการออกแบบ บริการเฉพาะลูกค้าที่สั่งผลิตกับเรา
ออกแบบโลโก้

 • ชื่อแบรนด์สินค้า (ภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย)
 • เฉดสีที่ต้องการ
 • รูปแบบของโลโก้ โดย แนบ file ตัวอย่างโลโก้ หรือรูปถ่าย เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ ให้ตรงตามต้องการลูกค้า สามารถค้นหาแนวทางผ่าน google
1000บาท / ชิ้น
ออกแบบฉลาก

 • ชื่อแบรนด์ ภาษาไทย / อังกฤษ
 • ชื่อสินค้า ภาษาไทย / อังกฤษ
 • ประเภทสินค้า
 • รายละเอียดสินค้า
 • ส่วนประกอบ (อ้างอิงตามสูตรที่ขึ้นทะเบียน)
 • วิธีใช้โดยประมาณ
 • ผู้จัดจำหน่าย
 • ผู้ผลิตและที่ตั้ง
 • ครั้งที่ / วันผลิต / หมดอายุ
 • เลขที่ใบรับแจ้ง (เลขที่ทะเบียน อย.)
 • ราคาขายปลีก
 • คำเตือน / คำแนะนำ
 • ปริมาณสุทธิ
 • โลโก้สินค้า (ถ้ามีแนบมาด้วย)
1000บาท / ชิ้น
ออกแบบกล่องครีม
3000บาท / กล่อง
Ad Banner (800x800px) 2000บาท / 5รูป
Facebook Cover (828x315px) 1000บาท / 1รูป
ออกแบบ Infographic
1000บาท / 1รูป
ถ่ายภาพสินค้า
1-2 สินค้า
3-5 สินค้า
6-10 สินค้า
11 สินค้าขึ้นไป
ไดคัทรูป เพิ่ม100บาทต่อรูป
1000บาท / 20-30รูป
3000บาท / 40-80รูป
5000บาท / 100-200รูป
500บาท / สินค้า (40รูปต่อสินค้า)

 

ค่าบริการอื่นๆ บริการเฉพาะลูกค้าที่สั่งผลิตกับเรา
พัฒนาสูตรใหม่และแกะสูตร 5000บาท / สูตร
หานางแบบถ่ายรูปกับสินค้า 15000บาท ได้10คน คนละ5-7รูป รวม50-70รูป
ถ่ายรีวิววีดีโอกับสินค้า 15000บาท ได้5คน รวม5คลิป คลิปละ1-3นาที
พิมพ์สติกเกอร์ฉลากกันน้ำ สีขาว/ใส ขนาด 1 ตร.ม. พร้อมไดคัท
250-500บาท / ตร.ม.
กล่องบรรจุภัณฑ์

 • เรทราคาและขั้นต่ำ 500 / 1000 / 3000 / 5000 / 10000 กล่อง
ติดต่อสอบถาม

 

Share