การใช้น้ำหอมในเครื่องสำอาง

น้ำหอมในเครื่องสำอาง มีอยู่ 2 ประเภทคือ

  1. Essential oil ได้จากธรรมชาติ ซึ่งอาจจะได้มากจากส่วนใดส่วนหนึ่งของพืชที่มีกลิ่นหอม โดยวิธีการสกัดต่างๆ
  2. Nitric Fragrance ได้จากการสังเคราะห์ เกิดจากกระบวนการสังเคราะห์ทางเคมีระหว่างกรดไนตริกและเบนซินและสารเคมีตัวอื่นๆ เพื่อให้ได้กลิ่นที่ต้องการ

น้ำหอมจะประกอบด้วย 3 ระดับ

โดยแต่ละส่วนจะค่อยๆแสดงกลิ่นออกมาในเวลาที่แตกต่างกัน

  1. Top Notes เป็นกลิ่นที่ระเหยออกมาในช่วง 15 นาทีแรก โมเลกุลของกลิ่นในส่วนนี้จะระเหยและจางหายไปอย่างรวดเร็ว
  2. Middle Notes เป็นกลิ่นที่ระเหยออกมาเป็นช่วงที่ 2 และอยู่ได้นาน3-4 ชั่วโมง
  3. Base Notes เป็นกลิ่นที่ช่วยสนับสนุนกลิ่นของน้ำหอมทั้งหมด จะประกอบไปดวยสารประกอยของโมเลกุลที่ระเหยได้ช้า จึงทำให้กลิ่นอยู่ได้ตลอดทั้งวัน

การนำน้ำหอมมาเป็นสารแต่งกลิ่นในเครื่องสำอางโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้ กลิ่นสังเคราะห์มากกว่าที่ได้จากธรรมชาติ เนื่องจากได้กลิ่นที่ติดทนนานกว่า อย่างไรก็ตามโมเลกุลสารเคมีที่อยู่ในน้ำหอมไม่ว่าจะเป็นแบบธรรมชาติหรือแบบสังเคราะห์ ก็มีผลกระทบต่อการคงตัวของตำรับเครื่องสำอางด้วยเช่นกันถ้าใช้ไม่เหมาะสม สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ปริมาณของน้ำหอม

โดยปกติปริมาณการใช้น้ำหอม ในสูตรตำรับคือ 0.1-1% เท่านั้น (ที่จะส่งผลกระทบกับตำรับน้อยที่สุด) ถ้าใส่น้ำหอมใน ปริมาณที่มากเกินไป อาจจะทำให้ลักษณะทางกายภาพของตำรับเปลี่ยนไป เช่น เนื้อครีมแยกชั้น เปลี่ยนสี ค่าความเป็นกรดด่างเปลี่ยนและอาจจะก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังได้

ข้อควรระวัง!!

สารสังเคราะห์บางตัวที่ถูกใช้เป็นส่วนผสมในน้ำหอมอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ เช่น

  1. พาราเบน (Paraben) เป็นสารกันเสียที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง ทั้งนี้สารดังกล่าวได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขและมีปริมาณกำหนดในการเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างไรก็ดี จากผลการศึกษาพบว่าสารตัวนี้รบกวนการผลิตและการหลั่งฮอร์โมนในร่างกายของมนุษย์
  2. พาทาเลต (Pthalate) เป็นสารเคมีที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเช่น โลชั่น สบู่ นอกจากนี้ยังเป็นส่วนผสมในน้ำหอม โดยสารตัวนี้อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพที่เป็นอันตราย เช่น ความเสียหายต่อตับและไต ปริมาณอสุจิที่ลดลง พัฒนาการในวัยแรกแย้มของเด็กสาว รวมทั้งยังเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์อีกด้วย
  3. มัสก์สังเคราะห์ (Synthetic Musks) เป็นสารสังเคราะห์ที่นิยมใช้ในน้ำหอม และเป็นหนึ่งในสารอันตรายต่อร่างกาย โดยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำลายระบบการทำงานของเซลล์และฮอร์โมน (ทำให้กลิ่นติดทนนานขึ้น)
Share