กฏระเบียบเพิ่มเติมแผนกPM โปรแกรมเมอร์

กฏระเบียบเพิ่มเติมแผนกโปรแกรมเมอร์ (PM)

วันที่ทำงาน : จันทร์-เสาร์ / หยุด : อาทิตย์

เวลาทำงาน

 • จันทร์-ศุกร์ 9.00-17.30น. พักเที่ยง 12.00-13.00น.
 • เสาร์ 9.00-16.30น. พักเที่ยง 12.00-13.00น.
 • เข้างานสายไม่เกิน20ครั้งต่อเดือน และไม่เกิน60ครั้งต่อปี
  • เช้า เข้างานก่อน 9.00น. เกินเวลาถือว่าสาย
  • บ่าย เข้างานก่อน 13.00น. เกินเวลาถือว่าสาย
 • ทำงาน3วันต่อสัปดาห์ จันทร์-พุธ 3วันต่อสัปดาห์ =12วันต่อเดือน
  • ทำงานทุกวันจันทร์-พุธ
  • ทำงานอย่างน้อย12วันต่อเดือน ถ้าวันทำงานตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดบริษัทให้มาทำงานวันอื่นทดแทนให้ครบ12วัน/เดือน

หน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของ โปรแกรมเมอร์ (PM)

 • เขียนโปรแกรมและเว็บไซต์ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแลระบบเว็บให้ใช้งานได้ปกติ
 • แก้ปัญหาเมื่อเว็บไซต์ล่มหรือโปรแกรมที่ทำมาผิดพลาด
 • ส่งงานตามกำหนดเวลาที่ได้รับมอบหมายหรือตกลงไว้
 • ปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด
 1.