มาตรการการทำงานช่วง Covid19

บริษัท เลเจนด์ อ๊อฟ โปรดักส์ จำกัด

กำหนดมาตรการให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามมีผลตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค 2564 จนถึงวันที่31 สค. 2564 (44วัน) หรืออาจนานกว่านั้น จนกว่าสถานะการโควิด19 ในประเทศไทยจะคลีคลายลง หรือได้รับวัคซีนดีๆ

มาตรการยึดถือปฏิบัติพื้นฐานที่ทุกคนต้องปฏิบัตตาม ดังนี้
 1. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในพื้นที่ทำงาน ห้ามถอดออก ยกเว้นตอนทานข้าว
 2. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำทุกครั้งที่มีโอกาส หรือหลังจากปฏิบัติงานเสร็จ
 3. เว้นระยะห่างการทำงานอย่างน้อย 1-2เมตร ทั้งจากพนักงานด้วยกันและคนในสังคมที่เรารู้จัก
 4. หลีกเลี่ยงการพบปะ สัมผัส พูดคุยกันกับเพื่อนรวมงานทุกคน หรืออยู่ใกล้กันให้น้อยที่สุด
 5. การคุยการสื่อสารกันในโรงงาน เน้นการโทรคุย หรือแชทไลน์เป็นหลัก
 6. รับเจลล้างมือ และสเปรย์แอลกอฮอล์ฟรี พกพาทุกคน เป็นอุปกรณ์ที่จะต้องมีพกทุกคน และจะตรวจทุกคน
 7. ถ้ามีอาการป่วยที่คล้ายกับโรคโควิด เช่น ตัวร้อน ลิ้นไม่รับรู้รส ไม่ได้กลิ่น หรืออื่นๆ แจ้งหัวหน้างานและแยกตัวออกจากคนอื่นๆโดยทันทีเพื่อ ประเมินอาการ ถ้ามีอาการและมีความเสี่ยง จะต้องตรวจโควิดในทันที ด้วยRapid Antigen test

การทำงานฝ่ายต่างๆแยกกันดังนี้
1.ฝ่ายออฟฟิต
 1. ทำงานอยู่แต่ภายในออฟฟิต ไม่ยุ่งเกี่ยวกับฝ่ายผลิตและฝ่ายอื่นๆ
 2. สั่งงานในระบบ และตามงานในแชทหรือโทรคุยเท่านั้นไม่ไปในพื้นที่ผลิต
2.ฝ่าย RD
 1. รับงานผ่านระบบหน้าเว็บ โทรและแชทคุยอย่างเดียว และทำงานอยู่ในห้องและพื้นที่ของตัวเองเท่านั้น
 2. การQCตรวจเนื้อเครื่องสำอางที่ผลิตเสร็จแล้วเพื่อบรรจุ ต้องเตรียมขวดส่งให้ฝ่ายผลิตตักเนื้อมาให้ตรวจสอบ ห้ามเข้าไปในพื้นที่การผลิต
 3. การส่งตัวอย่างสินค้ารวมถึงเอกสาร ใส่ตระกร้าและนำมาวางไว้หน้าห้องออฟฟิต ทุกบ่าย3-4ของวันนั้นๆ
3.ฝ่าย จัดซื้อ
 1. รับงานผ่านระบบหน้าเว็บ โทรและแชทคุยอย่างเดียว และทำงานอยู่ในห้องและพื้นที่ของตัวเองเท่านั้น
 2. การรับสารหรือบรรจุภัณฑ์ที่มาส่ง
  1. ถ้ามีจำนวนน้อยให้รับเอง แต่ถ้ามีจำนวนเยอะ ให้เรียกคนจากฝ่ายผลิตมาช่วย
  2. คนที่ยกของ ต้องใส้หน้ากากอนามัยทุกครั้ง
  3. ก่อนยกของต้องล้างมือและหลังยกของเสร็จก็ต้องล้างมืออีกครั้ง อย่างน้อย2ครั้ง
 3. การชั่งสารหรือเตรียมบรรจุภัณฑ์ :
  1. ถ้ามีจำนวนน้อยให้ชั่งเอง แต่ถ้ามีจำนวนเยอะให้เรียกคนจากฝ่ายผลิตมาช่วย
  2. คนที่ยกของ ต้องใส้หน้ากากอนามัยทุกครั้ง
  3. ก่อนยกของต้องล้างมือและหลังยกของเสร็จก็ต้องล้างมืออีกครั้ง อย่างน้อย2ครั้ง
 4. ตรวจสอบและรายงานกับหัวหน้าฝ่ายผลิต กรณีที่ฝ่ายผลิตที่มาช่วยไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบ
4.ฝ่ายผลิต
 1. รับงานผ่านหัวหน้าฝ่ายผลิต เน้นโทรคุยและแชทไลน์เป็นหลัก
 2. การทำงานต้องสวมหน้ากากอนามัย พกเจลล้างมือและเว้นระยะห่าง1-2เมตรในการทำงานรวมกันกับคนอื่น
 3. ห้องพักของฝ่ายผลิตชั้น2 ฝ่ายผลิตใช้และเข้าได้เท่านั้นห้ามฝ่ายอื่นๆใช้งาน
5.หัวหน้าฝ่ายผลิต
 1. ทำงานส่วนใหญ่อยู่ในออฟฟิต และเน้นสั่งงานโดยไลน์หรือการโทรคุย
 2. กรณีที่ต้องคุมงานในฝ่ายผลิต ให้ยึดหลักสวมอุปกรณ์ป้องกัน เว้นระยะห่าง และล้างมือบ่อยๆ
 3. จัดการทำงานของฝ่ายผลิตให้เหมาะผมและเป็นไปตามมาตรการทำงานช่วงโควิด
 4. ลดการเข้าพบปะ พูดคุยโดยตรงกันในออฟฟิตและบริเวณผลิตสินค้า

ข้อปฏิบัติเมื่อพนักงานรู้ตัวว่าติดโควิด จะแบ่งเป็น4กรณี
1.ติดจากความไม่ตั้งใจจากบุคคลอื่น ครั้งที่1
 1. สอบถามประวัติต่างๆตลอดระยะเวลา ที่น่าจะติดก่อนกักตัว
 2. หยุดงาน14วันโดยทันที หลังจากมีผลตรวจ Rapid Antigen test เป็นบวก 2ขีด
 3. ในระหว่างที่หยุดงาน เงินเดือนที่คำนวนเป็นรายวันทั้ง14วันจะได้รับเพียง 50% จากเงินที่ได้รับปกติ
2.ติดจากความไม่ตั้งใจจากบุคคลอื่น ครั้งที่2
 1. สอบถามประวัติต่างๆตลอดระยะเวลา ที่น่าจะติดก่อนกักตัว
 2. หยุดงาน14วันโดยทันที หลังจากมีผลตรวจ Rapid Antigen test เป็นบวก 2ขีด
 3. ในระหว่างที่หยุดงาน เงินเดือนที่คำนวนเป็นรายวันทั้ง14วันจะได้รับเพียง 50% จากเงินที่ได้รับปกติ
 4. ตัดวันลาโดยเรียงลำดับจาก 1.วันลากิต 2.ลาพักร้อน 3.ลาป่วย ของพนักงานนั้นๆ
3.ติดจากความไม่ตั้งใจจากบุคคลอื่น ครั้งต่อๆไป
 1. สอบถามประวัติต่างๆตลอดระยะเวลา ที่น่าจะติดก่อนกักตัว
 2. หยุดงาน14วันโดยทันที หลังจากมีผลตรวจ Rapid Antigen test เป็นบวก 2ขีด
 3. ในระหว่างที่หยุดงาน จะถูกหักเงินทั้ง14วันที่หยุดไปเป็นจำนวนเต็ม
 4. ตัดวันลาโดยตัดวันลาป่วย ของพนักงานนั้นๆ
4.ติดจากความประมาทของตัวเอง โดยไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัท
 1. สอบถามประวัติต่างๆตลอดระยะเวลา ที่น่าจะติดก่อนกักตัว
 2. หยุดงาน14วันโดยทันที หลังจากมีผลตรวจ Rapid Antigen test เป็นบวก 2ขีด
 3. ในระหว่างที่หยุดงาน จะถูกหักเงินทั้ง14วันที่หยุดไปเป็นจำนวนเต็ม
 4. ตัดวันลาโดยเรียงลำดับจาก 1.วันลากิต 2.ลาพักร้อน 3.ลาป่วย ของพนักงานนั้นๆ
 5. ออกใบเตือน หักเงินเดือน ไล่ออกหรือบทลงโทษอื่นๆตามเหมาะสม

เมื่อมีพนักงานติดโควิด โรงงานจะมีการปฏิบัติดังนี้
 1. คัดแยกคนที่ตรวจRapid Antigen testแล้วเป็นโควิด กับบุคคลที่ตรวจแล้วไม่เป็น โดยคนที่ป่วยจะต้องหยุดทำงานทันที
 2. โรงงานจะหยุดงานอย่างน้อย3 วันและทำการ คลีนนิ่งฆ่าเชื้อทั้งโรงงาน และจึงให้พนักงานที่ผลตรวจแล้วไม่ติดโควิดกลับมาทำงาน
 3. พนักงานที่ตรวจแล้วไม่ติดโควิด จะได้รับการตรวจเชื้ออีกครั้งภายใน7วัน หลังจากที่ตรวจและเจอครั้งแรก เพื่อคัดกรองต่อไป

“สุดท้ายเน้นย้ำให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามข้อกำหนดที่วางไว้ครับ และงดพบปะสังสรรค์ผู้คนอื่นๆให้น้อยที่สุด โดยถ้าเราป้องกันแล้วและสุดท้ายยังมีคนติดขึ้นมาจากภายนอก มันก็จะได้ไม่ติดทุกคนและลุกลามไปหาคนอื่นๆ เพราะเมื่อคุณติดมา1คน มันมีผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงงานที่มีการผลิตสินค้าที่ไม่สามารถ “ทำงานจากที่บ้านได้”
เราจึงต้องกำหนดมาตรการอื่นๆขึ้นมาเพื่อให้บริษัทยังคงดำเนินต่อไปได้ ไม่สามารถที่จะหยุดงานไปเลยได้ เพราะถ้าหยุดทำงานเลย7-14วัน มันมีผลให้ลูกค้ายกเลิกออเดอร์และหรือผลอื่นๆตามมาอีกมาก จนบริษัทขาดทุนและอาจปิดตัวลงได้
มันจึงเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องช่วยกัน ปรับตัวให้อยู่รอดในสถานะการฉุกเฉินแบบนี้ให้ได้ จนกว่าจะมีวัคซีนดีๆ หรือสถานะการโรคระบาดจะคลีคลาย หรือรัฐบาลประยุทธ์ลาออก หรืออะไรก็ตาม จึงขอให้พนักงานทุกคนเข้าใจและยอมรับมันให้ได้ และเราจะผ่านมันไปด้วยกันทุกคนครับ”