กฏระเบียบเพิ่มเติมแผนกPD ฝ่ายผลิตสินค้า

กฏระเบียบเพิ่มเติมแผนก Productionผลิตสินค้า

วันที่ทำงาน : จันทร์-เสาร์ / หยุด : อาทิตย์

เวลาทำงาน

 • จันทร์-ศุกร์ เข้างาน 08.00 / พัก 12.00-13.00น. / เลิกงาน 16.30น.
 • เสาร์  เข้างาน 08.00 /.พักเที่ยง 12.00-13.00น. / เลิกงาน 15.30น.
  • เช้า เข้างานก่อน 8.00น. เกินเวลาถือว่าสาย
  • บ่าย เข้างานก่อน 13.00น. เกินเวลาถือว่าสาย
 • เฉพาะฝ่ายผลิต พักเบรคได้เวลา 15.00-15.15น และกลับถึงห้องทำงานไม่เกิน15.20น. ยกเว้นวันเสาร์ไม่มีพักเบรค
 • OT เริ่ม 17.30น. หรือแล้วแต่หัวหน้างานกำหนด

การทำOT รับผิดชอบร่วมกันทั้งแผนก (75฿/ชม.)

 1. การทำโอทีหัวหน้างานจะแจ้งให้ทราบก่อนอย่างน้อย1ชม.
 2. บังคับการทำOT โดยจะกำหนดจำนวนคนทำและจำนวนชม.ก่อนทำเสมอ
 3. บังคับการทำOT ถ้ามีจำนวนคนทำไม่ครบจะหักเงินทั้งแผนก2%จากฐานเงินเดือน คนที่ทำจะไม่ถูกหัก
  • ตัวอย่าง ทั้งแผนกมี10คน วันนี้ต้องการคนทำOT5คน แต่มีคนทำจริงแค่3คน ที่เหลืออีก7คนจะถูกหักเงิน2%
  • ตัวอย่าง ทั้งแผนกมี10คน วันนี้ต้องการคนทำOT5คน แต่มีคนทำจริงแค่5คน จะไม่ถูกหักเงิน
  • ตัวอย่าง ถ้านายAมีฐานเงินเดือน 12000บาท ไม่ได้ทำOT และจำนวนคนไม่ครบ นายAจะถูกหัก 240บาทในวันนั้น
  • ตัวอย่าง ถ้านายBมีฐานเงินเดือน 15000บาท ไม่ได้ทำOT และจำนวนคนไม่ครบ นายBจะถูกหัก 300บาทในวันนั้น
 4. พนักงานทดลองงานที่ยังไม่ผ่านโปร จะได้โอทีชม.ล่ะ60บาท

รางวัลพิเศษ

 1. ทุกแผนกในบริษัทยกเว้นSD,PM ได้โบนัสAll Sale 1%จากกำไรในเดือนนั้น **พนักงานทดลองงานไม่ได้**
  • เช่น กำไรในเดือนนั้นทั้งหมด 1,000,000บาท 1%=10,000บาท ถ้าทั้งหมดมี12คน จะเฉลี่ยได้คนละ 834บาท/คน
  • โบนัสAll sale จะออกทุกวันที่ 10-15ของเดือน (ออกวันไหนก็ได้)

ไม่ได้รางวัลพิเศษในกรณีใดบ้าง?

 1. มาสายเกิน5ครั้ง/เดือน
 2. ลาป่วยเกิน3วัน/เดือนรวมลาคลอดและลาบวช
 3. ลาพักร้อน+ลากิจ+ลาเสียเงินรวมกันเกิน3วัน/เดือน
 4. ไม่เช็คชื่อเข้า-ออกงานเกิน2ครั้ง/เดือน
 5. ถูกตักเตือนหรือขาดงานในเดือนนั้น
 6. ทำผิดกฏระเบียบร้ายแรงบริษัท (กฏสีแดง)

หน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของ ฝ่ายผลิต (P1-P2)

 1. ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ถูกต้อง สวยงามและเสร็จตามกำหนด
 2. ประสานงานกับหัวหน้าฝ่ายผลิตเพื่อรายงานผลและเก็บตัวอย่างสินค้าทุกครั้งที่ผลิต
 3. ปฏิบัติตนตามหลักมาตรฐานGMPและISOในการผลิตสินค้า
 4. เชื่อฟังคำสั่งของหัวหน้างานและปฏิบัติตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครัด
 5. ปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด