กฏระเบียบเพิ่มเติมแผนก จัดซื้อ-คลังสินค้า / QA-QC / หัวหน้าฝ่ายผลิต

กฏระเบียบเพิ่มเติมแผนก จัดซื้อ / คลังสินค้า / QA-QC / หัวหน้าฝ่ายผลิต

วันที่ทำงาน : จันทร์-เสาร์ / หยุด : อาทิตย์

เวลาทำงาน

 • จันทร์-ศุกร์ เข้างาน 08.00 / พัก 12.00-13.00น. / เลิกงาน 16.30น.
 • เสาร์  เข้างาน 08.00 /.พักเที่ยง 12.00-13.00น. / เลิกงาน 15.30น.
  • เช้า เข้างานก่อน 8.00น. เกินเวลาถือว่าสาย
  • บ่าย เข้างานก่อน 13.00น. เกินเวลาถือว่าสาย
 • เฉพาะฝ่ายผลิต พักเบรคได้เวลา 15.00-15.15น และกลับถึงห้องทำงานไม่เกิน15.20น. ยกเว้นวันเสาร์ไม่มีพักเบรค

รางวัลพิเศษ

 1. ทุกแผนกในบริษัทยกเว้นSD,PM ได้โบนัสAll Sale 1%จากกำไรในเดือนนั้น **พนักงานทดลองงานไม่ได้**
  • เช่น กำไรในเดือนนั้นทั้งหมด 1,000,000บาท 1%=10,000บาท ถ้าทั้งหมดมี12คน จะเฉลี่ยได้คนละ 834บาท/คน
  • โบนัสAll sale จะออกทุกวันที่ 10-15ของเดือน (ออกวันไหนก็ได้)

ไม่ได้รางวัลพิเศษในกรณีใดบ้าง?

 1. มาสายเกิน5ครั้ง/เดือน
 2. ลาป่วยเกิน3วัน/เดือนรวมลาคลอดและลาบวช
 3. ลาพักร้อน+ลากิจ+ลาเสียเงินรวมกันเกิน3วัน/เดือน
 4. ไม่เช็คชื่อเข้า-ออกงานเกิน2ครั้ง/เดือน
 5. ถูกตักเตือนหรือขาดงานในเดือนนั้น
 6. ทำผิดกฏระเบียบร้ายแรงบริษัท (กฏสีแดง)

หน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของ ฝ่ายจัดซื้อ(PD)

 1. จัดซื้อสารและวัตถุดิบรวมถึงของใช้ต่างๆที่อยู่ในบริษัท
 2. ต่อรองราคาสินค้าของสารหรือวัตถุดิบทุกครั้งให้ได้ราคาที่ดีที่สุด
 3. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เช่นR&D , SALE เพื่อจัดซื้อสาร บรรจุภัณฑ์และวัตถุดิบต่างๆในบริษัท
 4. จัดซื้อสาร,วัตถุดิบและตรวจสอบสเปคและเก็บเอกสารเบื้องต้น
  1. เช็คความถูกต้องทางกายภาพ เช่น เนื้อ , สี , กลิ่น , น้ำหนัก ให้ถูกต้องตามตัวอย่าง
  2. เช็คความถูกต้องของเอกสารว่าได้รับเอกสารที่ถูกต้องและครบตามที่ควรมี
  3. เก็บรวบรวมเอกสารและบันทึกสารตัวที่สั่งซื้อเข้าระบบเพื่อนำไปใช้
  4. ตามเรื่องสารและเครมสาร วัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใกล้หมดอายุหรือผิดสเปค
 5. จัดซื้อบรรจุภัณฑ์และตรวจสอบสเปคของบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น
  1. เช็คความถูกต้องของแบบ เช่น รูปทรง , สี , รูปแบบฝา ,รูปแบบสกรีน
  2. เช็คจำนวนตามหน้ากล่องลังและหรือการนับตามจำนวนจริง
  3. ตามเรื่องบรรจุภัณฑ์และส่งเครม บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานหรือผิดสเปค
 6. ดูแลช่วยเหลือฝ่ายผลิตสินค้าตามการดูแลที่ได้รับมอบหมาย เช่น การชั่งสาร
 7. ปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด

หน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของ ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ(QC-QA)

 1. กำหนดมาตรฐานต่างๆในการตรวจสอบคุณภาพ
 2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เช่น R&D SALE หัวหน้าฝ่ายผลิตเพื่อคุมคุณภาพ
 3. ตรวจสอบคุณภาพสินค้า วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ทุกอบ่างที่เข้ามา
  • บรรจุภัณฑ์ จำนวน สี รูปทรง และอื่นๆเหมือนตัวอย่างหรือไม่
  • สาร-วัตถุดิบเครื่องสำอางตรงตามสเปค และตรวจเอกสารครบถ้วยหรือไม่
  • เนื้อสินค้าตอนผสมว่าได้คุณภาพเหมือนตัวอย่างหรือไม่
  • การบรรจุ ว่าบรรจุได้ครบและสุ่มเช็คน้ำหนักและอื่นๆได้มาตรฐานหรือไม่
  • การแพคกิ้ง ติดฉลาก หุ้มฟิล์มหด พับกล่อง ใส่กล่องได้มาตรฐานหรือไม่
 4. ตรวจสอบให้ทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานGMPและISO
 5. ปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด

หน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของ หัวหน้าฝ่ายผลิต (Ps1-Ps2)

 1. ดูแลการผลิตให้มีคุณภาพ ถูกต้อง สวยงามและเสร็จตามกำหนด
 2. ดูแล ควบคุม สอนงานลูกน้องฝ่ายผลิตให้ทำการผลิตสินค้าให้ถูกต้อง
 3. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆเพื่อรายงานผลและเก็บตัวอย่างสินค้าทุกครั้งที่ผลิต
 4. บันทึกความคืบหน้าของงานลงระบบและเรียกให้ฝ่ายQCตรวจสอบทุกขั้นตอน
 5. ดูแลการผลิตในคลีนโซนให้ทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานGMPและISO
 6. ปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด
Share