กฏระเบียบเพิ่มเติมแผนกRD เครื่องสำอาง

กฏระเบียบเพิ่มเติมแผนกR&Dเครื่องสำอาง

วันที่ทำงาน : จันทร์-เสาร์ / หยุด : อาทิตย์

เวลาทำงาน

 • จันทร์-ศุกร์ เข้างาน 08.00 / พัก 12.00-13.00น. / เลิกงาน 16.30น.
 • เสาร์  เข้างาน 08.00 /.พักเที่ยง 12.00-13.00น. / เลิกงาน 15.30น.
  • เช้า เข้างานก่อน 8.00น. เกินเวลาถือว่าสาย
  • บ่าย เข้างานก่อน 13.00น. เกินเวลาถือว่าสาย
 • เฉพาะฝ่ายผลิต พักเบรคได้เวลา 15.00-15.15น และกลับถึงห้องทำงานไม่เกิน15.20น. ยกเว้นวันเสาร์ไม่มีพักเบรค
 • หยุดทุกวันเสาร์ที่1และ3 ของเดือน

การทำOT ของฝ่ายผลิตสินค้าProduction

 • RDหรือหัวหน้าโปรดักส์ชันต้องอยู่ตรวจงานหรืออยู่ดูแลทุกครั้งที่มีการผลิต “ผสมสาร” เมื่อเสร็จขั้นตอนการผสมจึงกลับได้ OTชม.ล่ะ180฿

ถ้าไม่ได้อยู่ดูการผสมสารจะถูกลงโทษคือ

 • ครั้งที่1 เตือนด้วยวาจา
 • ครั้งที่2-3 หักเงิน3%ต่อครั้ง
 • ครั้งที่4-5 เตือนในระบบหรือพักงานในวันนั้นๆ
 • ครั้งที่6 เลิกจ้างและปลดออก

รางวัลพิเศษ

 1. ทุกแผนกในบริษัทยกเว้นSD,PM ได้โบนัสAll Sale 1%จากกำไรในเดือนนั้น **พนักงานทดลองงานไม่ได้**
  • เช่น กำไรในเดือนนั้นทั้งหมด 1,000,000บาท 1%=10,000บาท ถ้าทั้งหมดมี12คน จะเฉลี่ยได้คนละ 834บาท/คน
  • โบนัสAll sale จะออกทุกวันที่ 10-15ของเดือน (ออกวันไหนก็ได้)
 2. ค่าแกะ-พัฒนาสูตรเครื่องสำอางลูกค้า 10%

ไม่ได้รางวัลพิเศษในกรณีใดบ้าง?

 1. มาสายเกิน5ครั้ง/เดือน
 2. ลาป่วยเกิน3วัน/เดือนรวมลาคลอดและลาบวช
 3. ลาพักร้อน+ลากิจ+ลาเสียเงินรวมกันเกิน3วัน/เดือน
 4. ไม่เช็คชื่อเข้า-ออกงานเกิน2ครั้ง/เดือน
 5. ถูกตักเตือนหรือขาดงานในเดือนนั้น
 6. ทำผิดกฏระเบียบร้ายแรงบริษัท (กฏสีแดง)

หน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของR&Dเครื่องสำอาง

 1. ทำตัวอย่างสินค้า แกะสูตรและพัฒนาสูตรเครื่องสำอางตามความต้องการของลูกค้า
 2. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เช่นSALE , จัดซื้อ , กราฟฟิก เพื่อผลิตสินค้าตามระบบงาน
 3. ติดต่อSupขายสาร และประสานงานให้กับฝ่ายจัดซื้อสั่งซื้อสาร ตามจำนวนที่ได้ใช้ผลิตจริง
 4. จัดทำเอกสารขอ อย. ใบCFSส่งออกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอางให้กับลูกค้า
 5. เก็บรวบรวมเอกสารข้อมูลของวัตถุดิบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง อัพเดทลงฐานข้อมูลบริษัท
 6. ให้ข้อมูลและความรู้กับSALEและแผนกอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบคำถามกับลูกค้าที่มาสั่งผลิต
 7. ดูแลการผสมสารให้ถูกต้องตามตัวอย่างสินค้าหรือสูตรที่ลูกค้าได้คอนเฟิร์มไว้
 8. ตรวจสอบคุมคุณภาพและเก็บตัวอย่างสินค้าผลิตจริงให้มีความถูกต้องในการผลิตสินค้าทุกครั้ง
 9. ปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด